Νέαρχος

Ο Νέαρχος ήταν αξιωματούχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και από το 326 π.Χ. ναύαρχος του στόλου του κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του στην Ασία. Ήταν κρητικής καταγωγής, γιος του Ανδροτίμου (πιθανόν από την Λατώ). Ο Νέαρχος γεννήθηκε γύρω στο 360 π.Χ. Μεγάλωσε στην Αμφίπολη, όπου είχε μεταναστεύσει η οικογένειά του κι έγινε ένας από τις πιο στενούς φίλους του νεαρού Αλέξανδρου. Ο Βασιλιάς Φίλιππος Β΄ τον εξόρισε στην Αμφίπολη, καθώς ο ίδιος είχε πέσει στη δυσμένεια του Βασιλιά. Αργότερα αποκαταστάθηκε από τον Αλέξανδρο  και ανέλαβε διοικητής της Λυκίας στην Μικρά Ασία.

Please reload

ΠΡΟΣΩΠΑ...

Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων

Π.Ο.Π.Κ.Σ.